Zaterdag 20 augustus 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Ongezond

'Kinderen die vaker eten hebben minder vaak overgewicht'

Kinderen die verspreid over de dag meer maaltijden eten, hebben minder vaak overgewicht dan kinderen die maar drie keer per dag iets eten.

Dat blijkt uit een onderzoek van de Harokopio Universiteit in Athene.

De Griekse onderzoekers bekeken elf eerdere studies waarin in totaal 19,000 kinderen van 2 tot 19 jaar werden gevolgd. In deze onderzoeken werden kinderen die vaker dan drie keer per dag aten vergeleken met kinderen die minder vaak aten.

Jongens die meer maaltijden nuttigden, bleken 22 procent minder vaak last te hebben van overgewicht of obesitas. Voor meisjes gold dit verband tussen vaker eten en een gezond gewicht niet.

Stofwisseling

Vaker eten zou een positief effect kunnen hebben op de stofwisseling. Ook is uit eerdere onderzoeken gebleken dat het overslaan van het ontbijt juist tot gewichtstoename leidt.

Toch bewijst deze analyse niet dat vaker eten helpt om op gewicht te blijven. De gebruikte studies waren namelijk slechts een momentopname, de deelnemers werden niet gedurende langere tijd gevolgd.

Mogelijk hadden de zware kinderen al voor ze deelnamen last van overgewicht en waren ze daarom juist minder vaak gaan eten. Bovendien werd niet in alle onderzoeken gekeken naar andere factoren die in rol kunnen spelen bij het gewicht van de kinderen, zoals hoe vaak ze bewogen.

De resultaten van het onderzoek verschenen in het tijdschrift Pediatrics.


Lees meer over:
ObesitasOvergewicht

Aanbevolen artikelen