Zwitserse wetenschappers hebben vastgesteld dat ieder mens een uniek ademprofiel heeft dat mogelijk kan worden gebruikt voor medische diagnoses. 

Het profiel dat bij mensen kan worden gemeten op basis van uitgeademde stoffen, heeft bij ieder individu een unieke signatuur die niet of nauwelijks verandert door een dieet.

Een ademprofiel is daardoor mogelijk geschikt om te gebruiken bij het stellen van medische diagnoses. Specifieke patronen van uitgeademde stoffen kunnen bijvoorbeeld wijzen op bepaalde longziektes.

Dat schrijven onderzoekers van de Universiteit van Zürich in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS ONE op basis van een voorstudie.

Metabolieten

De wetenschappers brachten bij 11 proefpersonen de eindproducten van gemetaboliseerde stoffen (metabolieten) in hun adem in kaart. Dit herhaalden ze gedurende anderhalve week elke dag meerdere malen. Uit de metingen bleek dat de voeding van proefpersonen nauwelijks invloed had op het patroon van de uitgeademde stoffen.

"We vonden wat kleine afwijkingen gedurende de dag, maar over het algemeen bleef het individuele patroon constant en daardoor bruikbaar voor medische diagnoses", verklaart hoofdonderzoeker Pablo Martinez-Lozano Sinues op nieuwssite ScienceDaily.

Diagnose

Door het stabiele karakter van het ademprofiel is het mogelijk om eventuele afwijkingen of specifieke patronen toe te schrijven aan bepaalde ziektes.

De wetenschappers willen bij een vervolgonderzoek karakteristieke patronen van bijvoorbeeld longziektes in het ademprofiel van patiënten in kaart brengen. Als dat lukt kan een dergelijk patroon worden gebruikt om een diagnose te stellen bij mensen bij wie de ziekte nog niet is geconstateerd.

Het is al vaker aangetoond dat het ademprofiel van mensen informatie over ziektes bevat. Zo kunnen getrainde honden en ratten de adem herkennen van mensen met verschillende vormen van kanker.