De Arctische regio zal de komende decennia een stuk groener worden. 

Dat schrijft een consortium van Amerikaanse wetenschappers deze week in Nature Climate Change

De wetenschappers gebruikten modellen waarin ze gegevens van de afgelopen decennia verwerkten om een voorspelling voor de toekomst te kunnen maken. De afgelopen jaren zijn de hoeveelheid begroeide gebieden al drastisch uitgebreid.

Met de modellen berekenden de Amerikanen dat het areaal waar bomen en planten gaan groeien rond de Noordpool, de komende decennia met zo’n 50 procent gaat toenemen ten opzichte van het huidige areaal. Vooral in gebieden als Siberië betekent dat een explosie aan bomengroei, tot wel honderden kilometers noordelijker dan de huidige boomgrens.

Klimaat

Zulke boomgroei heeft een grote invloed op het klimaat. Waar normaal gesproken ijs zonlicht weerkaatst terug de ruimte in, wordt het door het bladerdek nu opgenomen. Dat betekent dat de aarde meer warmte vasthoudt en dus sneller opwarmt. Een groter begroeid gebied zorgt zo voor een versneld broeikaseffect.

De vergroening heeft ook flinke ecologische effecten, zo stellen de onderzoekers. Er zal een fikse verschuiving naar het noorden plaatsvinden van bijvoorbeeld broedgebieden van trekvogels. Die zich zullen moeten aanpassen aan de nieuwe omstandigheden.