Bij de Gelderse gemeente Buren is een voor Nederland unieke archeologische vondst gedaan.

Het gaat om zeker 15.000 voorwerpen, die erop wijzen dat op die plek van de 8e tot en met de 10e eeuw een rijke nederzetting was.

Dat heeft archeoloog Timo Vanderhoeven van onderzoeksbureau Arcadis dinsdag gezegd. Arcadis voert het archeologisch onderzoek uit in opdracht van waterschap Rivierenland.

De vondsten, waaronder potscherven, verbrand leem, sieraden, munten en delen van maalstenen, kwamen aan de oppervlakte bij de aanleg van een vistrap in het riviertje de Korne.

Mogelijke resten

Vooronderzoek wees al op mogelijke resten van een nederzetting in de bodem. ''Maar we hebben veel meer gevonden dan we hadden kunnen vermoeden. In ons land zijn nauwelijks vergelijkbare vindplaatsen'', aldus Vanderhoeven.

Hij stelt dat het grote aantal gevonden potscherven wijst op een handelspost. ''Het aardewerk werd ook geïmporteerd.''

Andere plek

Daarnaast blijkt dat het huidige stadje Buren oorspronkelijk op een andere plek is ontstaan. ''Deze vindplaats is de voorloper van het stadje. Door overstromingen zijn de mensen naar een hoger gelegen deel vertrokken.''