Mensen met hiv hebben moeite om specifieke emoties te herkennen bij anderen. Dat blijkt uit een nieuw wetenschappelijk onderzoek.

Hiv-patiënten slagen er minder goed in om angst van iemands gezicht af te lezen dan gezonde mensen.

Mogelijk wordt hun vermogen tot het herkennen van emoties licht aangetast, omdat hiv kleine afwijkingen kan veroorzaken in de voorste gedeelten van de hersenen. Dat schrijven onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift BMC Psychology.

De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door 49 hiv-patiënten naar afbeeldingen van gezichten te laten kijken. De proefpersonen moesten zo goed mogelijk proberen om de emoties van de gezichten te lezen.

Fout

Hun prestaties werden vergeleken met een groep van gezonde mensen van dezelfde leeftijd en hetzelfde opleidingsniveau.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de hiv-patiënten gemiddeld vaker in de fout gingen bij het aflezen van angst dan de mensen in de controlegroep. 

Dat was geen echte verrassing voor de wetenschappers. "De frontostriatale structuur van de hersenen is betrokken bij het herkennen van emoties op gezichten, dus we vermoedden al dat hiv-patiënten hierbij lichte tekortkomingen zouden vertonen", verklaart hoofonderzoeker Eleonora Baldonero op nieuwssite LiveScience.com.

Moeilijkste emotie

Het is niet zo vreemd dat de met hiv besmette proefpersonen juist moeite hadden met het herkennen van angst. Uit eerdere studies blijkt dat deze emotie voor de meeste mensen het moeilijkst herkenbaar is.

Volgens de wetenschappers zijn de nieuwe bevindingen mogelijk van belang voor het signaleren van neurologische problemen bij gezonde mensen.

Als de zeer lichte aantasting van de hersenen bij hiv-patiënten het vermogen tot het herkennen van emoties beperkt, kan dit namelijk ook bij gezonde mensen een eerste teken zijn van cognitieve achteruitgang.