Woensdag 25 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Longen

Techniek maakt donorlongen geschikt

GRONINGEN - Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) heeft een nieuwe techniek toegepast met een machine waarmee afgekeurde donorlongen geschikt worden voor transplantatie.

Inmiddels hebben de eerste twee patiënten in Nederland met succes een transplantatie ondergaan met donorlongen die op deze wijze zijn geoptimaliseerd. De nieuwe techniek kan het aanbod van geschikte donorlongen vergroten en daardoor mogelijk de wachtlijst verkorten.

Afwijzen

Jaarlijks worden in Nederland tientallen donorlongen niet gebruikt omdat ze door het overlijdensproces sterk in kwaliteit achteruitgaan. Tijdens het overlijdensproces komen er ontstekingsbevorderende stoffen vrij die de longen aantasten.

Er ontstaan dan vochtophopingen (oedeem) in de longen die na transplantatie de opname van zuurstof en de afgifte van kooldioxide belemmeren.

Hierdoor moeten soms donorlongen worden afgewezen die gezond waren, maar door het overlijdensproces ongeschikt worden voor transplantatie.

Doorspoelen

Met de nieuwe techniek kunnen deze zogenoemde ‘oedeemlongen’ hersteld worden, zodat zij geschikt worden voor transplantatie. Dit gebeurt door de donorlongen buiten het lichaam in een machine te doorspoelen met een speciale vloeistof en te beademen.

Na ongeveer vier uur herstellen de longen zich, waarna ze alsnog getransplanteerd kunnen worden. Door de behandeling wordt ook de kans dat het lichaam een acute afstotingsreactie geeft op de donorlongen, verminderd.

De techniek is uitgebreid getest bij varkenslongen en afgekeurde donorlongen. In Toronto, Canada, zijn al circa tachtig van dit soort transplantaties uitgevoerd en in Europa inmiddels enkele tientallen. In het UMCG zijn nu twee patiënten met succes getransplanteerd met ‘herstelde’ donorlongen.

Nederland

“Het is fantastisch dat we deze techniek nu ook in Nederland kunnen toepassen”, aldus Michiel Erasmus van het UMCG. In Nederland worden jaarlijks gemiddeld zestig longtransplantaties uitgevoerd door de universitair medische centra in Groningen, Utrecht en Rotterdam. In 2012 waren dat er 80.

Aanbevolen artikelen