LONDEN - Nu de laatste rustplaats van koning Richard III bekend is, richten Britse archeologen zich op koning Alfred de Grote. 

Hij zou rusten in een graf in Winchester in het zuiden van Engeland. Een team archeologen heeft om toestemming gevraagd om te graven in een kerk daar en hoopt zijn skelet te vinden in een verzameling botten die onder de vloer zou liggen.

Dat meldt de krant The Daily Telegraph dinsdag. Alfred de Grote (wiki) was koning van Wessex in het zuidwesten van Engeland van 871 tot 899.

Het zal waarschijnlijk moeilijk zijn zijn resten te identificeren, omdat de kans groot is dat er geen nakomelingen meer in leven zijn van de enige Britse vorst die is gesierd met de naam de Grote.

Geleerde man

Alfred was een geleerde man die het onderwijs stimuleerde en het rechtssysteem verbeterde. Hij behaalde militaire successen tegen de Denen, die verscheidene keren het huidige zuiden van Engeland binnenvielen. In Winchester staat een standbeeld van hem waarop hij het zwaard heft.

Onder de kerk werden alleen mensen van koninklijken bloede en monniken begraven. De monniken kwamen echter pas in de 12e eeuw naar Winchester. Als de archeologen kunnen bewijzen dat de botten die zij hebben gevonden, uit eerdere eeuwen stammen, gaat het mogelijk om de resten van Alfred.