AMSTERDAM - Theorieën over de exacte periode waarin de Neanderthalers de aarde bevolkten moeten mogelijk worden herzien. 

Uit een studie is gebleken dat de Neanderthalers vermoedelijk eerder zijn uitgestorven dan tot dusver werd aangenomen.

De laatste Neanderthaler stierf voor zover bekend in Spanje. Onderzoek naar de botten leek uit te wijzen dat de knekels zo'n 35 duizend jaar oud waren.

Wetenschappers uit Australië en Europa hebben de meetmethode echter verbeterd en hierdoor vervuiling uit de meetresultaten kunnen filteren. De conclusie is nu dat de Neanderthaler zo'n vijftigduizend jaar geleden uitgestorven is.

Moderne mens

Als de metingen daadwerkelijk kloppen, dan is het idee dat de moderne mens naast de Neanderthaler heeft geleefd niet langer houdbaar, omdat aangenomen wordt dat de moderne mens zich pas 42 duizend jaar geleden in Spanje vestigde.

"De resultaten van ons onderzoek lijken erop te wijzen dat er grote problemen zijn met de datering van de laatste Neanderthalers in wat nu Spanje is", aldus Thomas Higham van de Universiteit Oxford.

"Het is onwaarschijnlijk dat de Neanderthalers langer in dit gebied hebben weten te overleven, dan elders in Europa."

Klimaat

De studie naar de Neanderthalers verscheen maandag in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences. In het stuk wordt de mogelijkheid niet uitgesloten dat de Neanderthalers daadwerkelijk tot 35 duizend jaar geleden nog in Europa leefden.

Het grote probleem is het warme klimaat op het Iberisch schiereiland dat ervoor zorgt dat een belangrijk eiwit dat gebruikt wordt bij de datering van resten snel wordt afgebroken.

De wetenschappers hebben tot dusver metingen kunnen doen op knekels die op twee plekken in Spanje zijn gevonden. In totaal zijn er op elf plekken in Spanje resten van Neanderthalers aangetroffen.