AMSTERDAM - Het ideaalbeeld van de natuur van de gemiddelde Nederlander staat haaks op dat van ecologen. De meeste Nederlanders verstaan onder natuur een bos, waar ze bij voorkeur op de fiets naartoe kunnen.

Andere natuurgebieden als heide, moerassen, rivieren of duinen vinden zij minder aanlokkelijk. Ecologen vinden juist de gevarieerde natuur in zulke oernederlandse landschappen interessant. In hun visie zijn bossen saai. Dit blijkt uit een onderzoek onder ruim duizend Nederlanders van het onderzoeksbureau Team Vier in opdracht van De Volkskrant.

Ongeveer de helft van de ondervraagden wil in de buurt van hun huis een bos. Op de tweede plaats staan rivieren en meren met 18 procent. Als derde komen duinen met 14 procent.

Niemand wil een veengebied of een moeras in de woonomgeving. Ook de heide scoort slecht. Deze natuur is alleen in trek bij een kleine groep 65-plussers.

Ruim 70 procent van de ondervraagden ziet geen verband tussen natuur en boerenland, terwijl volgens ecologen die wel degelijk met elkaar te maken hebben. Veel boeren doen aan agrarisch natuurbeheer.

Uit de enquête blijkt verder dat niemand wil betalen voor de toegang tot natuurgebieden.