AMSTERDAM - Als mensen een hoge positie bekleden, zijn ze beter bestand tegen kritiek dan wanneer ze een ondergeschikte functie vervullen, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.

Mensen die in een machtspositie verkeren, herstellen sneller van een afwijzing en laten zich minder snel ontmoedigen bij het aangaan van sociale relaties.

Dat hebben onderzoekers van de Universiteit van Californië, Berkely verklaard op een bijeenkomst van de Society for Personality and Social Psychology in New Orleans.

Kantoorsetting

De wetenschappers kwamen tot hun bevindingen door een groot aantal rollenspellen uit te voeren, waarbij ruim 400 proefpersonen de rol van leidinggevende of ondergeschikte kregen toebedeeld in een kantoorsetting.

Alle deelnemers moesten na afloop doormiddel van vragenlijsten aangeven hoe het spel hun gemoedstoestand had beïnvloed.

Bij één van de experimenten kregen de deelnemers bijvoorbeeld te horen dat ze niet waren uitgenodigd voor voor een borrel aan het einde van de dag. De proefpersonen met een ondergeschikte functie gaven aan dat ze zich beledigd voelden.

Eigen initiatief

De deelnemers die een hoge functie bekleedden, waren veel minder aangedaan. Veel van hen probeerden bijvoorbeeld op eigen initiatief een sociale activiteit te organiseren.

In een ander rollenspel kregen de deelnemers te horen dat ze met iemand moesten samenwerken aan een nieuw project in een leidinggevende of in een ondergeschikte rol. Ze correspondeerden via de de computer met deze persoon en kregen een licht afwijzend berichtje.

De ondergeschikten gaven aan dat hun zelfvertrouwen daardoor slonk, terwijl de leidinggevenden geen negatieve invloed merkten op hun gevoel van eigenwaarde.

Volgens de wetenschappers toont de studie aan dat een machtspositie mensen sociaal weerbaarder maakt.

Scherpe kantjes

“Machtige mensen kunnen beter omgaan met de scherpe kantjes van het sociale leven en zijn beter bestand tegen de negatieve gevoelens die meestal ontstaan door afwijzingen”, zo verklaart Maya Kuehn op het UC Berkely Newscenter.