AMSTERDAM - De behandeling van schaaldieren zoals krabben, kreeften en garnalen zou heroverwogen moeten worden door de voedselindustrie, omdat ze waarschijnlijk toch pijn voelen.

Dat schrijven onderzoekers onder leiding van Bob Elwood van de Queen's University uit Belfast in het onderzoekstijdschrift Journal of Experimental Biology.

Deze studie keek naar de reacties van de gewone strandkrab op kleine elektrische schokjes en hun gedrag na het ervaren van de schokken.

Eerder onderzoek van Elwood had al aangetoond dat garnalen en heremietkreeften op pijnprikkels reageren.

Dit experiment was zo ontworpen dat het verschil tussen pijn en reflex duidelijk was. Het fenomeen dat een pijnervaring leidt tot een reflex heet nociceptie. Dat zorgt voor een reflex die een pijnervaring in de toekomst moet vermijden.

Watertank

De opzet van het experiment was als volgt: de krab werd in een watertank met twee donkere schuilplaatsen gezet, want krabben houden van donkere schuilplaatsen. De krab koos al snel voor een van de twee schuilplaatsen, waarna sommigen van de proefdieren een elektrische schok te verduren kregen.

Daarna werd de krab uit de tank gehaald, om na enige tijd weer in de tank geplaatst te worden. Gewoontedieren als krabben zijn, keerden de meesten weer terug naar de eerste schuilplaats. Zij die de eerste keer een schok hadden gekregen, kregen die nu weer.

Bij de derde keer dat de krabben weer in de tank teruggezet werden, keerde het grootste deel van de geplaagde krabben niet meer terug naar de eerste schuilplaats. Zij die geen schokkende ervaring te verduren hadden gekregen, keerden wel terug naar hun eerste schuilplaats.

Herhaling

In totaal herhaalden de onderzoekers het experiment acht keer met elk van de 90 krabben en ondanks dat er verder geen schokken meer gegeven werden, keerden de geplaagde dieren niet meer terug naar de schuilplaats waar ze de slechte ervaring opdeden.

Toch blijft het moeilijk om aan te geven wanneer ongewervelden pijn voelen, omdat wetenschappers niet altijd zeker zijn over het verschil tussen reflex en pijn. Al stapelt het bewijs ervoor zich dankzij dit soort studies langzaamaan op. Vooralsnog worden schaaldieren, in tegenstelling tot vissen, in de EU niet ingedeeld bij dieren die gevoel hebben.