Zondag 22 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
kinderen

Kinderen kunnen over autisme heen groeien

AMSTERDAM - Een kleine groep kinderen met autisme kan de symptomen over de jaren heen verliezen.
Door NU.nl/Hidde de Boer

Dat schrijven wetenschappers van de Universiteit van Connecticut dinsdag in Journal of Child Psychology and Psychiatry.

Het was de onderzoekers al eerder opgevallen dat sommige kinderen die op jonge leeftijd autisme gediagnosticeerd kregen, op latere leeftijd gelijk opgingen in hun ontwikkeling met hun gezonde leeftijdsgenoten.

Er waren toen echter al vragen of de diagnose wel goed gesteld was en of de kinderen die over hun autisme heen lijken te groeien wellicht een lichtere vorm van autisme hadden.

Oude gegevens

De Amerikanen legden daarom de oude gegevens van kinderen die wel of niet van hun autismesymptomen af waren, voor aan onafhankelijke artsen om ze te laten herdiagnosticeren. Daaruit bleek dat eigenlijk alle diagnoses wel degelijk goed gesteld waren.

En dat betekent dat het mogelijk is om over autisme heen te groeien. Wel werd duidelijk dat de kinderen die de symptomen verloren, op jonge leeftijd minder last hadden van de sociale tekortkomingen die autisme kenmerken.

Mildere vorm

Ze hebben daarmee een mildere vorm van autisme. Wat betreft repetitief gedrag waren ze echter wel vergelijkbaar met kinderen die op latere leeftijd nog steeds autisme hadden.

De onderzoekers durven niet te zeggen wat de oorzaak van de verbetering is. Of er daadwerkelijke veranderingen plaatsvinden in de hersenen of dat de kinderen wellicht de autismesymptomen kunnen compenseren, willen de Amerikanen in een vervolgonderzoek uitzoeken.

Ook over het percentage kinderen dat over autisme lijkt heen te groeien, doen de wetenschappers geen uitspraken voor ze meer onderzoek hebben gedaan.

Aanbevolen artikelen