AMSTERDAM - Een zwarte 'steen' die in 2011 in de Marokkaanse Sahara werd aangetroffen, lijkt een bijzonder stukje Marskorst te zijn.

Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers in de online uitgave van het blad Science.

Ze hadden al eerder geconstateerd dat de meteoriet, met de naam Northwest Africa (NWA) 7034, veel lijkt op de 110 eerder gevonden meteorieten waarvan wordt gedacht dat ze van Mars komen. Die meteorieten worden ingedeeld in drie groepen: Shergottite, Nakhlite en Chassignite.

NWA 7034, ook wel Black Beauty genoemd, is anders dan alle anderen. De eigenschappen van de eerder gevonden meteorieten komen niet overeen met waarnemingen tijdens Marsverkennningen, daarom wordt gedacht dat die uit diepere Marslagen komen.

Water

NWA 7034 daarentegen lijkt wel afkomstig van het Marsoppervlak.

Met name het hoge watergehalte valt op. Dat zou erop duiden dat de steen in aanraking is geweest met oppervlaktewater. De steen is daarnaast van vulkanische oorsprong, dus mogelijk afkomstig uit een kratermeer.