AMSTERDAM - De recentelijk gemeten groei van het aantal kwallen in de oceanen zou wel eens een opgaande fase kunnen zijn in een langdurige schommelbeweging.

Dat zou betekenen dat de aantallen ook als vanzelf weer kunnen gaan dalen. Onderzoekers van diverse oceaanonderzoeksinstituten zeggen dat maandag in PNAS.

Er is veel publiciteit rond de grote aantallen kwallen in de wereldzeeën, omdat de toename lang veroorzaakt leek te worden door overbevissing.

Vissen eten namelijk kwallen en hun geslachtscellen, minder vis laat dus meer kwallen tot wasdom komen.

Oorzaak

De onderzoekers bekeken alle aanwezige databases waarin al lange tijd kwallenaantallen bijgehouden worden, en komen tot een andere oorzaak voor de toename.

De aantallen kwallen lijken een conjunctuur te volgen die zich elke twintig jaar herhaalt. Ook in de jaren '70 en '90 was er een toename.

Overbevissing

De conjunctuur hoeft niets af te doen aan de gevolgen van overbevissing. De wetenschappers zeggen dat het effect daarvan nog steeds zichtbaar kan zijn, of er nu een schommelbeweging is of niet.

Het gemiddelde aantal kwallen zou bijvoorbeeld hoger kunnen komen te liggen, zodat de pieken maar ook de dalen hoger liggen. 

De komende tien jaar moeten veel gedetailleerdere metingen uit gaan wijzen of de conjunctuur echt bestaat, en of deze los of in samenhang staat met overbevissing.