Zondag 22 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
evolutie

Ecosystemen Oost-Afrika beïnvloedden menselijke evolutie

AMSTERDAM - Ecosystemen in Oost-Afrika, waar de mens is ontstaan, veranderden snel, en zorgden daardoor voor evolutie van onze soort.
Door NU.nl/Stephan van Duin

Dat schrijven geologen van Penn State University maandag in twee artikelen in PNAS.
De mensensoort, Homo erectus, is ontstaan in het Oosten van Afrika. De onderzoekers bekeken daar de Olduvai vallei.

Uit sedimenten in de bodem van meren analyseerden zij welke planten dominant waren tijdens het ontstaan van de mens, zo’n 2 miljoen jaar geleden. Ook konden zij uit de samenstelling van de plantenmaterialen afleiden hoeveel regenwater er in die tijd viel.

Het blijkt dat het gebied een relatief snelle afwisseling kende tussen open grasland en dichte bossen. Droge periodes vielen samen met de graslandbegroeiing, terwijl de natte periodes werden gekenmerkt door de dichte bossen.

De afwisseling tussen de twee typen ecosysteem duurde slechts honderden of enkele duizenden jaren.

Afsplitsing

Omdat het milieu dit gedrag vertoonde rondom het ontstaan van de mens, verklaren de onderzoekers dat dit wel eens de reden zou kunnen zijn voor de afsplitsing en evolutie van de menselijke soort.

De conclusie van deze artikelen gaat in tegen bestaande theorieën over het ontstaan van de mens. De huidige consensus ging uit van een langzame overgang van bos naar grasland in het gebied. De mens zou daarvan geprofiteerd hebben door op twee benen te gaan lopen.

Aanbevolen artikelen