Dinsdag 16 augustus 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Meelworm

Meelwormen eten is duurzamer dan melk, varken of rund

AMSTERDAM - Het kweken van meelwormen is een duurzamere manier om aan eetbare dierlijke eiwitten te komen dan het houden van melk- of vleeskoeien, kippen of varkens.
Door NU.nl/Berber Rouwé

Dat berekenden Dennis Oonincx en Imke de Boer van de Universiteit van Wageningen. Hun onderzoek staat vandaag in PLOS One.

Voor de kweek van meelwormen blijkt veel minder landbouwgrond nodig te zijn dan voor het houden van melk- of vleeskoeien, varkens of kippen. Ook levert de meelwormteelt minder broeikasgas op.

Dit gerekend per kilogram eetbaar eiwit. Daarentegen gebruikt meelwormproductie ongeveer evenveel of meer energie dan melk- of vleesproductie.

Menselijke Consumptie

Meelwormen zijn de larven van de meeltor. Ze zijn geschikt voor menselijke consumptie. Ze kunnen in hun geheel gebakken worden of verwerkt in snacks.

Er wordt al langer beweerd dat insecten een duurzamere bron van eiwit zijn dan vlees van koeien, kippen of varkens of melk. Dit is echter de eerste eerlijke, uitgebreide, wetenschappelijke vergelijking tussen insecten en de genoemde conventionele bronnen van eiwit, zeggen de onderzoekers.

De wetenschappers keken hoeveel energie en landbouwgrond er nodig was voor het kweken van meelwormen en hoeveel broeikasgas er bij vrijkwam. Ze berekenden niet alleen hoeveel broeikasgas de meelwormen zelf uitstootten, maar keken ook naar de milieuimpact van het telen van de wortels en granen die de meelwormen te eten krijgen.

Wormenstal

Ook werd berekend hoeveel energie nodig is om bijvoorbeeld de wormenstal te verwarmen en de diertjes klaar te maken voor transport. De onderzoekers rekenden tot aan het punt dat de meelwormen de boerderij verlaten.

Zo’n milieuanalyse van alle productiestappen samen heet een levenscyclusanalyse (LCA). Een LCA is de standaard manier om een eerlijke vergelijking te maken tussen de milieuimpact van twee producten.

Broeikasgas

De meelwormkweek produceert ruim twee keer minder broeikasgas dan de productie van melk, varkensvlees of kippenvlees en negen keer minder dan de productie van rundvlees . Ook is er voor meelwormenkweek tussen de twee en drie keer minder land nodig dan voor de productie van melk, kip of varkensvlees en ruim tien keer minder dan bij rundvlees.

Daarentegen gebruikt de kweek ongeveer net zoveel energie als het produceren van varkens- of rundvlees en twee keer meer dan kippenvlees of melk. Dat komt onder andere doordat meelwormstallen zo sterk verwarmd moeten worden.

Vraag

De vraag naar dierlijk voedsel zal tussen nu en 2050 met 70 tot 80 procent stijgen, stellen de onderzoekers. Onder andere het tekort aan vruchtbaar land is hierbij een probleem. Momenteel wordt 70 procent van de beschikbare landbouwgrond gebruikt voor veeteelt. De onderzoekers zien het kweken en eten van meelwormen als een bijdrage aan een duurzamere maatschappij.

Aanbevolen artikelen