UTRECHT – Noord-Europeanen zijn na de laatste ijstijd ontstaan uit een menging van twee groepen moderne mensen: jagende ‘indianen’ en landbouw bedrijvende 'Basken'.

Dit schrijven onderzoekers verbonden aan de Amerikaanse Harvard Universiteit in het vakblad Genetics.

Uit hun onderzoek blijkt dat het volk dat zo’n vijftienduizend jaar geleden via een landbrug van Oost-Siberië naar Alaska trok ook in de noordelijke helft van Europa genetische sporen heeft achtergelaten.

Oorspronkelijke bewoners van Amerika en Noord-Europeanen zouden hierdoor nauwer met elkaar verwant zijn dan tot nog werd gedacht.

De groep die naar Alaska trok, ontwikkelde zich in Amerika tot de verschillende indianenstammen. In Noord-Europa waren ze tijdens de vroege en middelsteentijd op de toendravlakten langs de ijskappen actief als populaties jager-verzamelaars.

Hun DNA is vandaag de dag ook nog dominant in groepen in het noordoosten van Siberië.

Baskische boeren

Toen de ijstijd op z’n eind kwam mengden ze tijdens het neolithicum, de late steentijd, met de andere oerbevolking, die voor het eerst landbouw kwam bedrijven in Noord-Europa.

Deze groep heeft grote verwantschap met de Basken - en daarnaast met de oorspronkelijke bevolking op Sardinië en de Druzen, een etnische minderheid in Libanon, Israël en Syrië.

De onderzoekers weten de processen te reconstrueren door genverschillen te analiseren van levende mensen en bijvoorbeeld die in aangetroffen menselijke botten in Zweden en de Oostenrijkse ijsmummie Ötzie. Deze worden vervolgens ingevoerd in een statistisch model voor bevolkingsmenging.

Neanderthalers

Eerder werd met hetzelfde programma al geconcludeerd dat tot vier procent van het DNA van moderne Europeanen afkomstig is van Neanderthalers - een menging die hier aan het einde vande laatste ijstijd moet hebben plaatsgevonden.

De verwantschap met indianen is wijdverspreid door Europa en loopt van Scandinavië tot Frankrijk en van Groot-Brittannië tot delen van Oost-Europa.