AMSTERDAM - Er is een mechanisme gevonden dat kan verklaren waarom sommige hersenen zich goed herstellen na een trauma zoals een hersenschudding.

Neurologen presenteren dat maandag op het jaarlijkse congres van de Radiological Society of North America (RSNA).

Na een zwaar trauma zoals een hersenschudding, heeft een deel van de slachtoffers beschadigingen aan de axonen in de hersenen.

Axonen zijn uitlopers van zenuwen die verbindingen leggen tussen hersendelen. De communicatie van de hersenendelen en daarmee het functioneren hangt hier van af. Beschadiging van de axonen zorgt dan ook voor de denkproblemen die mensen na een hersentrauma kenmerken.

Hyperactiviteit

Na het onderzoeken van mensen met een trauma aan de hersenen blijkt dat een deel van die groep hyperactiviteit laat zien rondom de axonen. De activiteit werd gemeten aan de hand van bloedstromen.

Waar de activiteit bij normale slachtoffers beneden gemiddeld is vergeleken met een normaal persoon, is die bij de snel herstellende groep juist hoger dan gemiddeld.

Actief herstel

Volgens de onderzoekers komt dat omdat er actief herstel bezig is. Die gedachte strookt met de resultaten van vragenlijsten die werden afgenomen om het functioneren van de patiënten te meten; hoe meer activiteit rondom de axonen, hoe beter het herstel.

De onderzoekers sluiten niet uit dat deze vondst aanwijzingen kan bieden om het herstel in alle trauma’s op gang te brengen, maar dat zal verder onderzoek moeten uitwijzen.