DEN HAAG - Zes onderzoeksteams van verschillende Nederlandse universiteiten krijgen geld om de komende tien jaar onderzoeksprogramma’s op te zetten. Hiervoor stelt het rijk 167 miljoen euro beschikbaar.

De aanvragen voor het zogenaamde Zwaartekrachtprogramma moesten april dit jaar binnen zijn. De subsidie bestond dus al voor het huidige kabinet aantrad. Een belangrijke eis aan de programma’s was dat de onderzoeken bijdragen leveren op het hoogste wereldniveau.

Uit alle 42 aanvragen voor financiering zijn zes onderzoeksteams van topwetenschappers geselecteerd van verschillende Nederlandse universiteiten. Het betreft kankeronderzoek, nanotechnologie, breinonderzoek en natuurkundig onderzoek.
Klik hier voor meer informatie...

De bijdrage is onderdeel van het programma Zwaartekracht en is gefinancierd door het ministerie van OCW. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) adviseert over de selectie van de team van wetenschappers.

Kwantummechanica

Van de zes teams krijgt het Nanofront van de TU Delft het hoogste bedrag van in totaal 35,9 miljoen euro. De Delftenaren willen onder andere met nano-apparaten de kwantunmechanica onderzoeken.

Ook willen ze onderzoeken en bouwen met de bouwstenen van levende cellen om het leven te begrijpen en ziektes te bestrijden. Daarnaast willen ze heel nieuwe nanotechnologie ontwikkelen om real time video’s te maken van de nanowereld.

Het kankeronderzoek van de Universiteit Utrecht gaat zich richten op onderzoek hoe het komt dat huidige therapieën niet goed werken en zoeken naar nieuwe manieren om patiënten effectiever te behandelen om zo bij te dragen aan een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten.

Taal

De Nijmeegse Radboud Universiteit gaat diepgravend onderzoek doen naar hoe menselijke taal in ons leven verankerd is, zowel in ons brein, sociaal en cultureel en op genetisch niveau.

Het onderzoek van de Utrechtse Universiteit naar hoe de ontwikkeling van kinderen met problemen verloopt, richt zich onder andere op de invloed van de omgeving op het kind, de ontwikkeling van het brein, de invloed van ouders en grootouders en hoe deze kinderen beter te kunnen helpen om zich goed te ontwikkelen.

Moleculair

Vanuit de organische chemie bundelen drie universiteiten hun krachten binnen het onderzoek naar functionele moleculaire systemen: hoe kunnen systemen op moleculair niveau gebouwd worden en hoe kun je die apparaten zichzelf laten vervaardigen? De natuur is daarbij inspiratiebron. Het moet onder andere leiden tot toepassingen als moleculaire motoren en functionele materialen.

De Universiteit van Amsterdam sluit de hekken met onderzoek naar ‘materie op alle schalen’. De theoretische natuurkunde gebruikt wiskunde als universele taal om de oorsprong en opbouw van materie te beschrijven.

Er zijn echter nieuwe vormen van materie ontdekt die niet passen in het bekende theoretische raamwerk, zoals ‘donkere materie’, supergeleiding bij hoge temperatuur en kwamtumcomputers.