NIJMEGEN - De bever is in 1988 opnieuw uitgezet in de Nederlandse natuur. En met succes, want ondertussen leven er zo'n 600 dieren op verschillende plekken in het land.

Als natuurbeheerders niet ingrijpen, zijn het er over 20 jaar zeker 7000. De bever begint overlast te veroorzaken.

Dat stelt de Zoogdiervereniging, die dinsdag met waterschappen en het Faunafonds praat over maatregelen tegen de schade die bevers veroorzaken. Het belangrijkste probleem is dat de knagers gangen en holen in dijken graven daarmee de stabiliteit van de dijk ondermijnen, net zoals muskus- en beverratten dat doen.

Ratten worden om die reden actief bestreden in de watergangen.