AMSTERDAM - Angst voor wiskunde kan een reactie in de hersenen teweeg brengen die lijkt op de ervaring van fysieke pijn. 

Dat schrijven onderzoekers van een Amerikaanse en een Canadese universiteit vandaag in het online tijdschrift PLOS One

Het opvallende aan het onderzoek is dat de reactie die normaal door fysieke pijn veroorzaakt wordt in de hersenen, al gemeten werd vóórdat iemand een som moest oplossen en juist niet tijdens het oplossen zelf.

Om deze ontdekking te kunnen doen, plaatsten de onderzoekers 28 proefpersonen na elkaar in een fMRI-scanner, waarbij hersenactiviteit gemeten werd. De helft van de proefpersonen was geselecteerd op het hebben van rekenangst. De angstigen hadden van te voren onder andere aangegeven zich al op te winden als ze een wiskundeboek in de hand kregen, naar een wiskundelokaal liepen of er over nadachten

Yrestym

Andere standaard angst- en geheugentests hadden aangetoond dat geen van de 28 proefpersonen verder angstig in het leven stonden.

De tests die de deelnemers ondergingen, bestonden uit makkelijke en moeilijke reken- en woordtestjes. De rekentests bestonden uit sommetjes zoals (3×4)-5=7 waarbij de deelnemers moesten aangeven of het antwoord klopte. Het taalvermogen testten de onderzoekers door woorden om te draaien om vervolgens te vragen of het woord in de goede volgorde een correct Engels woord vormde, zoals yrestym, wat in dit geval omgedraaid geen goed Engels woord vormt (mytsery).

Cirkel

Belangrijk bij de taak was dat voor het tonen van de som of het woord een aanwijzing gegeven werd in de vorm van een gele (rekenen) of blauwe (woorden) cirkel. Zo kon achteraf vastgesteld worden dat denken aan rekenen of wiskunde bij sommige mensen daadwerkelijk van te voren het pijngebied in de hersenen aanspreekt.

Het werk van de psychologen ligt in lijn met eerder onderzoek. Uit dat onderzoek bleek rekenangst vaak al te ontstaan in de eerste klassen van het basisonderwijs, waar veelal vrouwelijke leraren hun rekenangst overbrengen op de meisjes.

Hierdoor vermijden meisjes vaak in het latere leven ook carrières waarin rekenen of wiskunde nodig is, legt een van de auteurs Sian Beilock uit. Verder zegt ze dat het belangrijk is om deze fobie onder ogen te zien: in plaats van mensen met rekenangst te overstelpen met huiswerk, moeten ze juist geholpen worden zich zekerder te voelen bij het onderwerp.