Zaterdag 2 juli 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Goede gerst, goed bier

Zouttolerante gerst in de maak

AMSTERDAM – Wageningse onderzoekers vinden DNA in oude gerst dat de moderne variant beter op zilte grond moet kunnen laten groeien.
Door: NU.nl/Hidde Boersma

Onderzoeker Nguyen Viet Long hoopt op 2 november aan Wageningen University te promoveren op de vondst.

Verzilting van landbouwgrond is een groot mondiaal probleem. Een gebied van 200 keer de oppervlakte van Nederland is de afgelopen decennia te zout geworden om gebruikt te worden als landbouwgrond.

Door eeuwenlange veredeling zijn bij veel landbouwgewassen de genen die voor zouttolerantie zorgen eruit geselecteerd, omdat dat ten tijde van de selectie geen belangrijke eigenschap was.

Gerst

Dat geldt onder andere voor gerst, de op drie na meest verbouwde graansoort ter wereld. Long ging daarom in oude gerstvarianten op zoek naar zoutminnende eigenschappen. Hij onderzocht 200 varianten en vergeleek vervolgens het DNA van zouttolerante soorten met varianten die daar minder goed tegen konden.

Long vond op deze manier twee plaatsen in de genetisch informatie van gerst die zouttolerantie veroorzaakten.

Eén plaats was verantwoordelijk voor de productie van een pomp die zout uit de cel kan pompen, een ander zorgde ervoor dat een plant beter om kan gaan met zogenaamde osmotische stress. Die ontstaat als het water in de bodem een hogere zoutconcentratie heeft dan het water in de plant, een toestand die leidt tot uitdroging van de plant.

De volgende stap is het inkruisen van deze eigenschappen in de moderne variant van gerst. Dat zal het doel zijn van onderzoek dat volgt op de promotie van Long.

Aanbevolen artikelen