RIJSWIJK - Het veiligheidsbeleid in Nederland kost per hoofd van de bevolking 767 euro per jaar. De helft daarvan wordt besteed aan preventie.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) in opdracht van het ministerie van Veiligheid.

Sinds 2005 werd er meer uitgegeven aan de 'veiligheidszorg’ in Nederland. In 2005 stond het bedrag namelijk op 602 euro, terwijl er in topjaar 2009 per hoofd van de bevolking 777 euro werd betaald voor veiligheid.

In 2010 werd een daling ingezet naar 767 euro per hoofd van de bevolking - oftewel 12,7 miljard euro in totaal. Dat kwam vooral doordat er 10 euro per persoon minder werd uitgegeven aan preventie. Toch werd ter voorkoming van misdaad 350 euro betaald, bijna de helft van het totaal dus.

Preventie

''De post 'preventie' omvat vooral capaciteit van de politie die niet aan concrete productie is toe te schrijven, maar die bestaat uit aanwezigheid op straat (surveillance) en daarmee een preventief oogmerk heeft (naast het kunnen optreden als de politie daartoe aanleiding ziet); dat verklaart het hoge bedrag’’, aldus een woordvoerder van het ministerie.

Ook de aanschaf van sloten, alarminstallaties en camera’s valt onder deze noemer. De grote stijging wordt volgens de woordvoerder vooral veroorzaakt door het feit dat de politie minder aan opsporingswerk deed, zonder dat de capaciteit werd teruggeschroefd. Daardoor werd er meer mankracht ingezet - en dus geld uitgetrokken - voor preventieve werkzaamheden.

Daling

De plotse daling na 2009 komt op het conto van de gemeenten, zo laat de woordvoerder weten. Zij gaven in 2010 in totaal 54,9 miljoen euro minder uit aan preventie. Ook werd er ruim 90 miljoen euro minder besteed aan de diensten van beveiligings- en opsporingsbedrijven.

De andere grote kostenposten zijn de opsporing (178 euro) en de tenuitvoerlegging (137 euro), oftewel de uitvoering van straffen door verschillende organisaties.