UTRECHT – Onderzoekers die hun bevindingen aanvankelijk niet gepubliceerd krijgen doen er goed aan bij een volgend tijdschrift een tweede poging te wagen.

Artikelen die in eerste instantie worden afgewezen blijken namelijk later, nadat een ander wetenschapsblad de studie alsnog heeft gepubliceerd, juist extra goed te scoren binnen de wetenschappelijke gemeenschap.

Dit schrijven wetenschappers van de Canadese McGill Universiteit in het gezaghebbende tijdschrift Science.

Ze vergeleken onderzoeken uit de levenswetenschappen die tussen 2006 en 2008 in 923 verschillende wetenschapsbladen verschenen.

Achterhalen

Uiteindelijk wisten ze van 80.000 artikelen te achterhalen hoe vaak ze aan review-redacties waren voorgelegd. Ongeveer een kwart van de studies bleek te zijn afgewezen door het tijdschrift van eerste keuze, waarna het artikel aan een volgend blad werd voorgelegd.

Tot hun verrassing ontdekten de Canadezen dat de studies die niet door de keuring van het eerste tijdschrift kwamen na publicatie in het vakblad van tweede keuze vaker geciteerd worden door andere wetenschappers.

Impactfactor

Dit is eigenaardig omdat de meeste onderzoekers hoog inzetten en als eerste proberen hun resultaten gepubliceerd te krijgen in een vakblad met een relatief hoge ‘impact factor’ – een maat voor het bereik van de inhoud van de studie onder collega-wetenschappers.

Tijdschriften als Science en Nature zijn beroemd, worden door veel wetenschappers en journalisten gelezen en hebben dus een hoge impact factor.

Niet opzienbarend

Wanneer onderzoeksresultaten niet opzienbarend of belangrijk genoeg worden geacht, of wanneer twijfels bestaan over de kwaliteit van het onderzoek, weigeren deze prestigieuze bladen het artikel. Zulke studies kunnen dan vaak nog wel in een vakblad met lagere impact factor belanden.

De Canadezen opperen dat zulke ‘tweederangs’-publicaties wellicht vaker geciteerd worden omdat de reviewprocessen en afwijzing ertoe leiden dat onderzoekers hun artikel nog eens kritisch herzien, waardoor de kwaliteit uiteindelijk hoger uitvalt.