Zaterdag 20 augustus 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
jezus

'Jezus heeft vrouw gehad'

AMSTERDAM - Uit een vierde-eeuws geschrift zou blijken dat Jezus mogelijk een vrouw heeft gehad. Dat beweert een hoogleraar van Harvard University.
Door NU.nl

The Guardian bericht woensdag over de ontdekking. Hoogleraar Karen King zegt dat de tekst een dialoog bevat waar Jezus spreekt over "mijn vrouw".

De vrouw zou Maria hebben geheten. Volgens King is het niet noodzakelijk dat Jezus en Maria waren getrouwd.

Het Koptische geschrift zou een kopie van een evangelie zijn, waarschijnlijk in het Grieks geschreven in de tweede eeuw. King hielp met het vertalen van het fragment en presenteerde het op een conferentie van Koptische experts in Rome.

Traditie

Volgens King is in de christelijke traditie lang aangenomen dat Jezus ongehuwd was, alhoewel daar geen historisch bewijs voor is.

"Vanaf het begin zijn christenen het oneens geweest of het beter is om te trouwen of niet. Pas een eeuw na Jezus' dood begonnen ze de huwelijkse staat van Jezus te benoemen om hun standpunt te ondersteunen."

Kritiek

Het fragment komt uit de collectie van een anonieme verzamelaar. De onduidelijke herkomst van het bericht is reden om voorzichtig te zijn met het geloven van dit bericht, zegt Ben Witherington, hoogleraar in de interpretatie van het Nieuwe Testament.

Het zou volgens hem ook kunnen gaan om een niet-seksuele relatie, waarbij de vrouw enkel zorgde voor Jezus.

Of Jezus een vrouw had, is al langer onderwerp van discussie. Maria Magdalena wordt vaak genoemd als mogelijke vrouw van Jezus. In de recente historie heeft vooral het boek de Da Vinci Code van Dan Brown weer stof doen opwaaien.


Lees meer over:
jezus

Aanbevolen artikelen