AMSTERDAM - Niet het bestrijden van slechte maar het koesteren van goede bacteriën zou wel eens de remedie kunnen zijn tegen bijholte-ontsteking. 

Dat concluderen onderzoekers van San Francisco State University donderdag in Science Translational Medicine

Bijholte-ontsteking, sinusitis, treft jaarlijks ruim een op de tien mensen. vaak in combinatie met neusverkoudheid. Door een ontstekingsreactie zwellen de bijholtes in je voorhoofd, op je jukbeenderen en wangen op, wat een dof gevoel en pijn geeft.

Artsen spreken van chronische sinusitis wanneer de holtes meer dan drie maanden achtereen verstopt blijven of de verstopping steeds weer terugkomt.

Antibiotica

De veroorzaker van bijholte-ontsteking is meestal een bacterie, waartegen tot nu toe antibiotica als de beste behandeling wordt gezien. Dat werkt meestal wel, maar vaak keert de ontsteking toch weer terug.

De Amerikaanse onderzoekers vergeleken de bacteriesamenstelling van mensen met chronische sinusitis en gezonde vrijwilligers en kwamen erachter dat die bijholtenflora bij sinusitislijders veel minder gevarieerd is dan bij gezonde mensen.

Ontstoken bijholtes bevatten minder melkzuurbacteriën en in plaats daarvan is de bacterie Corynebacterium tuberculostearicum erg aanwezig.

Die bacterie komt van nature ook op de huid voor en is normaal gesproken niet schadelijk. Echter, krijgt hij te veel ruimte in de bijholtes, dan kan hij ineens boosaardig worden, blijkt nu. Uit een vervolgexperiment bij muizen concludeerden de onderzoekers dat een specifieke melkzuurbacterie, Lactobacillus sakei, kan beschermen tegen besmetting met C. tuberculostearicum. Die beschermende werking bleek zelfs in een verder ontsmette bijholtes stand te houden.

Kort werken

Deze interactie verklaart waarom antibiotica vaak maar kort werken: nadat die de bijholtes hebben ontdaan van de meeste bacteriën, kan de kwade bacterie gemakkelijk terugkeren. Een bacterie-arme bijholte vormt voor hem een prettig vestigingsklimaat.

 De onderzoekers zien in C tuberculostearicum een vijand om gericht te bestrijden en in L. sakei een kandidaat ter bestrijding en preventie van sinusitis. Het is wachten op de eerste neussprays met goede melkzuurbacteriën.