DEN HAAG - Geld voor wetenschappelijk onderzoek moet breed worden ingezet.

Werkgeversorganisaties en universiteiten en andere kennisinstellingen zijn het daar over eens geworden, zo blijkt uit een manifest dat ze maandag presenteren ter gelegenheid van de opening van het academisch jaar.

''De strijdbijl is begraven'', zegt voorzitter Bernard Wientjes van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Eerder klaagden de universiteiten dat de overheid te veel investeerde in onderzoek ten behoeve van het bedrijfsleven, terwijl kennisinstellingen er bekaaid afkwamen.

Kenniseconomie

Nederland heeft de ambitie om in de top 5 van beste kenniseconomieën ter wereld te komen. Volgens de werkgevers en kennisinstellingen kan dat alleen als het nieuwe kabinet meer geld uittrekt voor onderzoek, op alle wetenschapsgebieden. De organisaties begrijpen dat er bezuinigd moet worden om de overheidsfinanciën te saneren, maar onderstrepen dat investeringen in onderzoek en innovatie zich op termijn terugverdienen.

Het manifest is onder meer ondertekend door VNO-NCW, MKB-Nederland, de onderzoeksorganisatie NWO, de universiteiten en de HBO-raad.