AMSTERDAM - Een videogame ontworpen voor roofvissen heeft mogelijk enkele prangende evolutionaire vragen ontrafeld rond groepsvorming en beweging bij prooidieren.

Dit schrijven onderzoekers van de Princeton University deze week in het tijdschrift Science.

De onderzoekers tonen aan dat bewegingen van een groep, zoals een school vissen, kunnen evolueren naar een fijn afgestemd verdedigingsmechanisme tegen aanvallen van roofdieren.

Het bestaan van de dynamiek was al door ander onderzoek voorgesteld, maar door de grote hoeveelheid variabelen was het moeilijk om de waarnemingen direct aan zelfverdediging te koppelen.

Simulatie

Het onderzoeksteam ontwikkelde een simulatie die de mogelijkheid gaf te observeren hoe groepsformatie en beweging samen beschermen tegen een aanval van een roofvis. De simulatie is zelflerend en probeert het aantal succesvolle aanvallen van de vis zo klein mogelijk te houden.

De prooien, in de vorm van kleine rode puntjes, projecteerden de onderzoekers op de zijkant van een aquarium met daarin een roofzuchtige zonnebaars. De prooien werkten spontaan samen op basis van vooraf ingegeven gedragselementen.

Daaruit kwamen individueel gedrag en groepsformaties voort. Uiteindelijk stopte de zonnebaars met het aanvallen van prooi die zich tot groep had gevormd.

Ontmoedigend

Uit de resultaten blijkt ook dat groepsformatie een roofdier kan ontmoedigen te jagen, zelfs als de prooi, zoals in deze simulatie, niet op de hoogte is van het gevaar. In het ideale geval zorgt een groepsformatie ervoor dat de individuen zo goed de signalen van hun buren volgen dat die zorgen voor een collectieve beweging, zonder dat het individu van de vijand hoeft af te weten.

Een van de onderzoekers legt uit dat het uitvoeren van een dergelijke studie erg lastig is omdat er bergen aan kleine stukjes informatie verwerkt moeten worden. Ook het maken van goede controle-modellen bleek niet makkelijk.

Zelf verzinnen

Het spelelement van de simulatie is belangrijk omdat niet bekend is wat voor regels een echte school prooivissen gebruikt. “We kunnen er naar kijken en verzinnen wat voor regels ze gebruiken, maar we weten niet wat ze zijn,” legt onderzoeker Parrish uit. “Door zelf de prooi en de regels ervan te verzinnen, hebben we dat probleem omzeild en hoeven we alleen maar te kijken wat het roofdier doet.”

Het videospelletje leert zelf de beste strategie, namelijk dat een gecoördineerde en snel bewegende groep het veiligst is, en op die manier wordt het spel voor de roofvis steeds moeilijker.