AMSTERDAM - Bij twee onderzoeken, gebaseerd op gegevens die met de NASA-satelliet Kepler zijn verzameld, zijn 41 nieuwe exoplaneten ontdekt die deel uitmaken van twintig verschillende planetenstelsels.

Daarmee komt het totale aantal planeten dat met Kepler is ontdekt boven de honderd. Kepler spoort planeten op door 150.000 sterren voortdurend in de gaten te houden.

Als een ster min of meer regelmatige helderheidsveranderingen vertoont, kan dat erop wijzen dat er één of meer planeten omheen cirkelen, die vanaf de aarde gezien steeds vóór hun ster langs bewegen. Op die manier zijn al meer dan tweeduizend 'kandidaat-planeten' ontdekt.

Al deze Kepler-ontdekkingen moeten echter nog bevestigd worden, en de daarvoor noodzakelijke waarnemingen kosten heel veel tijd. Tot nu toe heeft dat pas 75 zekere exoplaneten opgeleverd.

Alternatieve techniek

Om het bevestigingsproces wat te bespoedigen, hebben de beide onderzoeksteams hun toevlucht genomen tot een alternatieve analysetechniek. Ze hebben gezocht naar kleine variaties in de helderheidswisselingen die de door Kepler aangewezen sterren vertonen: zogeheten Transit Timing Variations.

Deze variaties ontstaan als meerdere planeten om dezelfde ster draaien, die elkaars baanbeweging beïnvloeden. Als zo'n 'TTV' wordt ontdekt, is het niet alleen zeer waarschijnlijk dat de door Kepler waargenomen helderheidsveranderingen aan planeetovergangen moeten worden toegeschreven, maar ook dat er meer dan één planeet om de betreffende ster cirkelt.

Levenloze werelden

De kleinste planeten die bij deze nieuwe onderzoeken zijn ontdekt, zijn ongeveer zo groot als de aarde; de grootste zijn meer dan zeven keer zo groot. De meeste cirkelen in zulke krappe banen om hun moederster, dat het hete, levenloze werelden moeten zijn.