AMSTERDAM - Vis met een duurzaam MSC-keurmerk komt uit gezondere visbestanden dan niet-gecertificeerde vis, maar het duurzaamheidskeurmerk pakt de overbevissing niet direct aan.

Dat schrijft een team van onderzoekers onder leiding van wetenschappers in dienst van het Marine Stewardship Council dinsdag in het tijdschrift PLoS One.

Het MSC-keurmerk is het grootste duurzaamheidslabel voor wild gevangen zeevis. Het bestaat sinds 1999 en inmiddels is 10 procent van de wereldwijd gevangen zeevis gecertificeerd.

Maar de laatste jaren neemt de kritiek op het keurmerk toe. Het zou het probleem van overbevissing niet aanpakken en veel gecertificeerde vis zou afkomstig zijn uit overbeviste bestanden. Een visbestand is een populatie van een bepaalde vissoort in een specifiek zeegebied.

Om een MSC-keurmerk te krijgen, moet een visserij voldoen aan drie hoofdcriteria: ze moeten zich houden aan de lokale en internationale visserijwetgeving, ze mogen het ecosysteem geen onherstelbare schade toebrengen en ze mogen niet overbevissen.

Gezond niveau

De onderzoekers vergeleken 45 gecertificeerde met 179 ongecertificeerde bestanden. Van de gecertificeerde bestanden bleek in 74 procent op een gezond niveau, bij niet-gecertificeerde vis was dat 44 procent.

Voor de consument maakt het logo op de verpakking de kans drie tot vijf keer groter dat de vis die erin zit uit een gezond bestand komt. Daarbij is gecorrigeerd voor de grootte van de bestanden. De afgelopen tien jaar zijn de gecertificeerde bestanden 46 procent in omvang toegenomen, de niet-gecertificeerde bestanden maar met 9 procent.

Geen gedragsverandering

Uit het onderzoek blijkt ook dat bestanden die later gecertificeerd werden, het voor die tijd ook al jarenlang beter deden dan de andere. Het keurmerk lijkt dus vooral laaghangend fruit mee te pikken en geen duidelijke gedragsverandering bij vissers te bewerkstelligen. Wel lijkt dit onderzoek te laten zien dat het keurmerk voor consumenten een goed criterium voor duurzaamheid is.

In juli van dit jaar stelden onafhankelijke Duitse onderzoekers in het wetenschappelijk tijdschrift Marine Policy dat bijna eenderde van de door MSC gecertificeerde visbestanden overbevist is.

De publicatie in PLoS One lijkt een antwoord op deze kritiek. De onderzoekers geven toe dat een aantal gecertificeerde bestanden, waaronder koolvis en tong uit de Noordzee, niet op een duurzaam niveau zitten, maar volgens hen gebruikten de Duitsers een te strenge norm voor overbevissing. Die norm houdt geen rekening met natuurlijke fluctuaties.