AMSTERDAM - Onderzoekers van Columbia University in New York hebben een mechanisme gevonden waarmee het lichaam wit vet, waarin energie ligt opgeslagen, omzet in bruin vet, waarin energie wordt verbrand.

Op termijn kan dit leiden tot nieuwe behandelvormen voor obesitas en diabetes type 2. De resultaten van het onderzoek verschijnen vandaag in de online editie van Cell.

Het lichaam slaat een overschot aan energie op als wit- of bruin vet. Van wit vet is vaak maar lastig af te komen, terwijl de energie in bruin vet wordt omgezet in lichaamswarmte. Bij volwassenen ligt bijna alle overtollige energie opgeslagen in wit vet.

Obesitas

Er bestaan medicijnen waarmee wit vet in bruin vet kan worden omgezet, de zogenaamde TZDs (thiazolidinediones). Voor mensen die lijden aan obesitas en diabetes type 2 is dit veelbelovend, maar TZDs werken inefficiënt en hebben bijwerkingen.

De Amerikaanse onderzoekers vonden dat een groep lichaamseigen enzymen, de sirtuïnes, ook in staat is om wit vet om te zetten in bruin vet, zij het in kleine hoeveelheden. Dit gebeurt zonder de bijwerkingen van TZDs, maar wel volgens hetzelfde mechanisme in de witte vetcel.

Vervolgstudies gaan nu op zoek naar stoffen die, net als de sirtuïnes, zonder bijwerkingen wit vet kunnen omzetten, maar dan in grotere hoeveelheden.