NIJMEGEN - Een groep wetenschappers van de National Geographic Society is op zoek naar nakomelingen van Dracula in Roemenië.

Er zit ook een Nijmeegse internist van Roemeense afkomst bij deze groep.

De wetenschappers onderzochten het DNA van ruim 500 mannen uit Roemenië en de omliggende landen.

Koning Vlad III

Vraag daarbij was of de mannen met de achternaam Basarab afstammen van dezelfde voorouders. Koning Vlad III, in de volksmond bekend als Dracula, leefde van 1432 tot 1476.

Hij maakte deel uit van de Basarab-dynastie, die van 1330 tot 1601 heerste over Wallachia, deel van het huidige Roemenië. Deze Dracula was waarschijnlijk degene waarnaar de romanfiguur en vampier Dracula vernoemd is.

Verwant

Het Y-chromosoom van 29 mannen met de achternaam Basarab werd vergeleken met dat van 150 andere Roemenen en 330 mannen uit omringende landen. Het Y-chromosoom wordt doorgegeven van vader op zoon. Op die manier kan worden onderzocht of mannen aan elkaar verwant zijn.

De onderzoekers vonden een Y-chromosoom dat meerdere keren terugkeert. De genetische informatie duidt erop dat alle mannen met dit chromosoom een gemeenschappelijke voorvader hebben die 650 jaar geleden geleefd heeft.

''Dat is het goede tijdperk. Maar ik durf niet te zeggen dat het echt klopt. Daar is uitgebreider onderzoek voor nodig'', vertelt Mihai Netea, een van de onderzoekers en internist van het UMC St Radboud.

De onderzoekers gaan nu het genetisch materiaal van de oom en de grootvader van Dracula bestuderen. Dat materiaal is afkomstig uit de kathedraal waar ze begraven liggen.

Achternaam

Dat mensen de achternaam Basarab hebben terwijl ze niet aantoonbaar verwant zijn aan de Basarab-dynastie kan meerdere oorzaken hebben. ''De aristocratie in Roemenië doet al heel lang aan achternamen. Het gewone volk pas sinds 200 jaar. Op een bepaald moment moest iedereen een naam kiezen.

Ze kozen dan bijvoorbeeld namen uit de geschiedenis die ze mooi vonden. Ook is het zo dat de naam soms door de vrouw in plaats van door de man doorgegeven werd. Genetisch gezien stammen mensen met die naam wel af van de dynastie, maar dat is niet te bewijzen met het Y-chromosoom'', aldus Netea.