UTRECHT - Ook in beschermde regenwouden is het moeilijk om de variatie aan planten en dieren (biodiversiteit) op peil te houden. 

Dat blijkt uit onderzoek onder leiding van natuurbeschermingsdeskundige William Laurance (Universiteit Utrecht), dat woensdag is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

In de helft van de reservaten is het moeilijk om de biodiversiteit in stand te houden. Welke soorten het moeilijk hebben, verschilt per gebied. Het gaat onder meer om grote roofdieren, apen, amfibieën en eeuwenoude bomen.

Bevolking

Slecht beschermde regenwouden lijden onder meer onder illegale bewoning, jacht en houtkap. Ook milieuproblemen in de omgeving van het regenwoud hebben invloed op het woud zelf. Het gaat bijvoorbeeld om ontbossing en illegale mijnbouw in de omgeving van het reservaat, zei Laurance.

De onderzoekers stellen dat regenwouden beter beschermd kunnen worden door de lokale bevolking erbij te betrekken.

Reservaten

Laurance bundelde de kennis van meer dan 200 biologen die jarenlang onderzoek deden in het tropische regenwoud. Zijn team bestudeerde ruim 30 groepen dieren- en plantensoorten in 60 beschermde reservaten wereldwijd. Het gaat dan bijvoorbeeld om categorieën dieren als zoetwatervissen.

Wetenschappers van onder meer de Universiteit Leiden, Universiteit Twente en de Royal Society for the Protection of Birds gaven door hoeveel dier- en plantensoorten er de afgelopen decennia voorkwamen in het gebied waar zij onderzoek naar deden.