AMSTERDAM - Het aantal soorten lemuren dat met uitsterven wordt bedreigd, is veel groter dan tot nu toe werd gedacht. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar deze primaten.

Dat schrijft de BBC. Een groep onderzoekers bestudeerde lemuren op Madagaskar, de enige plek waar deze dieren nog in het wild leven. De onderzoekers stelden naar aanleiding hiervan een rode lijst samen van lemuren die met uitsterven worden bedreigd.

Van de 103 verschillende soorten hoort 91% volgens de onderzoekers op deze rode lijst thuis. 23 Soorten lemuren moeten zelfs als 'ernstig bedreigd' worden beschouwd. Het predicaat 'ernstig bedreigd' is voorbehouden voor dieren waarvan er nog 50 of minder in het wild leven, of waarvan de populatie binnen tien jaar met minstens 80% is afgenomen.

"In totaal wordt 91% van de lemuren met uitsterven bedreigd. Dat percentage is veel hoger dan bij welke andere zoogdiersoort dan ook," aldus onderzoeksleider Russ Mittermeier.

Oorzaken

Het vorige onderzoek naar lemuren, dat in 2008 plaatsvond, leverde een rode lijst van 40 soorten op, waarvan acht ernstig bedreigd. Als belangrijkste oorzaken voor de toename van het aantal bedreigde soorten worden houtkap en jacht op de dieren genoemd.