AMSTERDAM - In de Westfriese Omringdijk in het Noord-Hollandse Oosterleek zijn tot nog toe negen skeletten van volwassen mensen en kinderen gevonden uit vermoedelijk de veertiende eeuw. 

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) spreekt dinsdag over een spectaculaire archeologische vondst.

De vondsten werden gedaan nadat tijdens afrondende dijkversterkingswerkzaamheden vorige week muren van huizen uit de zeventiende en achttiende eeuw werden gevonden.

Bij daaropvolgend archeologisch onderzoek werd een skelet aangetroffen. Volgens het hoogheemraadschap zorgde vooral de vreemde ligging van het hoofd, dat bij het bekken lag, voor gefronste wenkbrauwen van de archeologen.

Houten huizen

Vermoedelijk lag er echter op de vindplaats een binnendijkse begraafplaats van Oosterleek. Daarop duidt althans de vondst van resten van houten huizen uit de twaalfde of dertiende eeuw. "Het gaat om systematische christelijke begravingen, de doden liggen namelijk met het gezicht naar het oosten", aldus het hoogheemraadschap.

Ook is een muur van grote bakstenen die in de middeleeuwen werden gebruikt gevonden. De muur hoorde mogelijk bij een oud gebouw.

Verzwolgen

Het oude dorp werd in de vijftiende eeuw door de zee verzwolgen. De dijk is destijds weliswaar verplaatst, maar het binnendijkse deel van het kerkhof bleef gewijde grond, aldus het HHNK. Tot in de zeventiende eeuw werden er de doden begraven.

Het onderzoek naar de huizen en skeletten wordt deze week afgerond.