AMSTERDAM - Met de hogeresolutiecamera van de Amerikaanse maanverkenner Lunar Reconnaissance Orbiter zijn (gestolde) rivieren van gesmolten gesteente gefotografeerd op de maan.

De maan heeft geen dampkring, zodat er nooit vloeibaar water op het oppervlak heeft kunnen stromen, maar in het relatief recente geologische verleden stroomde er af en toe wel vloeibaar gesteente.

Dat gebeurde kort na hevige inslagen op de maan, zoals de grote inslag die 108 miljoen jaar geleden de maankrater Tycho vormde. Bij zo'n inslag komt zo veel energie vrij dat maangesteente kan smelten en gedurende korte tijd over het oppervlak kan stromen.