AMSTERDAM – Modellen die territoria voor dieren voorspellen zijn ook waardevol bij het bestuderen van bendes in Los Angeles.

De modellen passen zelfs beter dan de territoria die de politie op basis van observaties opstelde. Deze analyse staat maandag in Criminology.

De onderzoekers van de University of California in Los Angeles (UCLA) gebruikten de tachtig jaar oude Lotka-Volterra modellen om de territoria te berekenen.

De modellen werden tot nu toe gebruikt door ecologen om de bewegingen en acties te voorspellen van groepen dieren die strijden om gemeenschappelijke voedselbronnen.

Het uitgangspunt waren de ‘hoofdkwartieren’ van de bendes, en de wens om de rivaal zo ver mogelijk weg te houden. Omdat de territoria zo bepaald werden door de bendes zelf en niet door de plattegrond van de stad, liepen de grenzen soms dwars door tuinen.

Grens

Toch was een van de uitkomsten dat het grootste deel van de criminaliteit zich dicht bij de grens van het territorium plaatsvindt, en niet er middenin.

De berekeningen bleken vaak te kloppen. Het model voorspelde bijvoorbeeld dat 58,8 procent van de bendecriminaliteit zich binnen twee stadsblokken van de grens zou afspelen, en de werkelijkheid toonde dat dat 58,2 procent was.

De criminologen stellen dat mensen ‘ook maar gewoon dieren zijn die om grondstoffen strijden’, en hopen dat de politie vaker dit soort modellen zal gebruiken.