WAGENINGEN - Als we met zijn allen heel erg ons best doen om de uitstoot van koolstofdioxide te beperken, kunnen we de stijging van de zeespiegel deze eeuw beperken met 75 tot 80 centimeter ten opzichte van het niveau van 2000.

Dat heeft een groep wetenschappers, onder wie onderzoekers van de universiteit van Wageningen, berekend. Ze publiceren zondag over hun bevindingen in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Climate Change.

De gevolgen hiervan voor Nederland vallen te overzien, aldus de Wageningse professor Rik Leemans. Hij benadrukt wel dat dit het scenario is van een succesvol klimaatbeleid.

''Het is technisch haalbaar, maar er is een grote politieke wil nodig om dit te bereiken. Medio deze eeuw moet de CO2-uitstoot naar 0'', legt Leemans uit. Met een temperatuurstijging van maximaal 1,5 graden blijft de stijging van het zeeniveau wereldwijd beperkt en behapbaar.

Berekeningen

Volgens de berekeningen van Leemans en zijn collega's zal rond 2300 de zeespiegel met 1,5 tot 4 meter gestegen zijn in vergelijking met nu. Dat is het geval in een scenario waarin de aarde minder dan 2 graden opwarmt.

Komt de opwarming de komende eeuwen uit op 3 graden, dan zal de zeespiegel zelfs tussen de 2 en 5 meter stijgen. Dit vormt een directe bedreiging voor kustgebieden en laaggelegen landen zoals Bangladesh en eilanden in de Stille Oceaan. De kans op overstromingen in steden als New York wordt daarmee veel groter.

Zeespiegelstijgingen

De wetenschappers baseren hun berekeningen op de zeespiegelstijgingen van de afgelopen 1000 jaar en op scenario's rond de uitstoot van broeikasgassen in de toekomst.

Ze stellen dat hun berekeningen aantonen dat klimaatopwarming - en daarmee ook de stijging van de zeespiegel - te beperken is door de uitstoot van koolstofdioxide terug te dringen en door de koolstofdioxide actief te verwijderen uit de atmosfeer.