BAARN - Mensen die alleen wonen of zich eenzaam voelen, lopen een verhoogd risico op een slechte gezondheid.

Dat blijkt uit twee onderzoeken die gepubliceerd zijn in de Archives of Internal Medicine.

In het eerste onderzoek werden bijna 45.000 hartpatiënten uit 44 landen van 45 jaar en ouder gevolgd. 19 procent woonde alleen.

Gedurende de vier jaar die het onderzoek duurde, bleken mensen die alleen leefden vaker te overlijden.

​Eenzame senioren

Het overlijdensrisico was het grootst bij mensen van 45 tot 65 jaar die alleen woonden. Zij liepen een 24 procent grotere kans op overlijden dan patënten van dezelfde leeftijd die samenwoonden met een partner of andere huisgenoten.

In het tweede onderzoek werden tussen 2002 en 2008 meer dan 1600 senioren van 60 jaar en ouder gevolgd. Deelnemers werd gevraagd of ze zich buitengesloten of geïsoleerd voelden of dat ze kameraadschap misten.

43 procent voelde zich soms eenzaam. Bijna 63 procent van de eenzame proefpersonen bleek wel een partner te hebben.

Overlijdenskans

Eenzame mensen hadden een 45 procent grotere kans om te overlijden tijdens het onderzoek dan deelnemers die zich niet geïsoleerd voelden.

Bijna 23 procent van de eenzame deelnemers overleed, tegenover 14 procent van de senioren die zich niet alleen voelden. Dit verhoogde risico bleef bestaan als andere risicofactoren die de levensduur beïnvloeden werden uitgesloten.

​Alledaagse activiteiten

Eenzaamheid bleek ook een verband te hebben met de moeite die senioren hebben met alledaagse activiteiten. Eenzame mensen hadden meer moeite wandelen, trappen lopen, eten, zichzelf wassen en aankleden.

Eenzame mensen slapen vaak slechter. Bovendien hebben ze meer last van stress, hoge bloeddruk en een verhoogd cholesterol.

Ook krijgen ze vaker problemen met hun geheugen. Eenzaamheid veroorzaakt niet altijd gezondheidsproblemen. Soms zorgen lichamelijke problemen er juist voor dat iemand in een isolement raakt.