WENEN - Het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) richt een nieuw wetenschappelijk centrum op dat internationaal onderzoek naar vervuiling van de oceanen moet coördineren. 

Dat heeft de nucleaire waakhond van de Verenigde Naties maandag in Wenen bekendgemaakt.

Volgens diverse onderzoeken komt de uitstoot van door mensen geproduceerde kooldioxide in de atmosfeer uiteindelijk ook in de oceanen terecht, waardoor die verzuren. Deze zogenoemde oceaanverzuring vormt uiteindelijk een bedreiging voor de voedselketens.

Volgens de IAEA kan dit uiteindelijk ook een bedreiging vormen voor de visindustrie en de voedselvoorziening van miljoenen mensen.