UTRECHT – De koolstof die ligt opgeslagen in de bodem van de Europese Arctische toendra kan in de vorm van CO2 vrijkomen door de bomen die er door klimaatverandering beginnen te groeien. 

Door de toenemende temperaturen in de Arctische toendra krijgen steeds meer planten de kans zich in het gebied te vestigen. Omdat planten CO2 opnemen uit de atmosfeer werd aangenomen dat de nieuwe aanwas helpt klimaatverandering te verminderen.

Nieuw onderzoek in Nature Climate Change laat echter zien dat een toename van de hoeveelheid groen juist klimaatverandering in de hand kan werken.

Het Britse onderzoeksteam kwam tot deze ontdekking toen zij bestudeerde welke invloed de uitbreiding van berkenbossen als gevolg van klimaatverandering. Deze bossen winnen door de hogere temperatuur grond ten koste van de toendra.

Bodem

In de bodem van deze toendra ligt een groot reservoir aan opgeslagen koolstof. Deze koolstof komt in de vorm van CO2 vrij bij de afbraak van organische resten. Omdat de temperatuur in de toendra doorgaans erg laag is, gebeurt dit echter in een erg laag tempo.

De berken die in de toendra beginnen te groeien beïnvloeden het bodemsysteem echter dusdanig dat de afbraak en de daarbij behorende CO2-uitstoot drastisch toenemen. Deze toename is zo groot dat het de dubbele hoeveelheid CO2 die wordt opgeslagen door het nieuwe groen, meer dan tenietdoet.

Opwarming

Eerder deze maand werd ook al ontdekt dat de overgang van toendra naar bos de temperatuur in het Arctisch gebied met 1 tot 2 graden kan verhogen als gevolg van een verhoogde albedo.
Omdat de resultaten van het nieuwe onderzoek lijnrecht staan tegenover eerdere aannames, is het volgens de onderzoekers belangrijk te onderzoeken of een dergelijk toename van CO2-uitstoot ook plaatsvindt bij andere soorten bodems en boomsoorten in pool- en bergecosystemen.

Als dit het geval blijkt kan het namelijk grote gevolgen hebben voor de opwarming van de aarde. Te meer omdat in het noordpoolgebied meer koolstof opgeslagen ligt dan nu in de atmosfeer in de vorm van CO2 aanwezig is.