AMSTERDAM - De varroamijt verzwakt bijen niet alleen door hun bloed te drinken, maar ook door deze te besmetten met gevaarlijke virussen.

Dat concluderen Amerikaanse onderzoekers na een studie op Hawaii, waar deze mijt pas kort geleden arriveerde. Ze presenteren hun resultaten in Science.

Ze volgden de verspreiding van de mijt door de Hawaiiaanse bijenpopulatie, en ontdekten dat met die verspreiding, het percentage bijen dat besmet was met voor hen bedreigende virussen toenam van tien naar ongeveer honderd procent van de kolonies.

Bloemen

Zowel in Europa als in de Verenigde Staten nemen de bijenpopulaties de laatste jaren sterk af. Er wordt wel gesproken van ‘colony collapse disorder’ het plotseling instorten van populaties.

Verschillende factoren spelen een rol: er zijn minder bloemen die de insecten van nectar voorzien, commercieel gehouden volken worden verzwakt wanneer ze van de ene naar de andere boomgaard worden versleept om daar fruitbomen te bestuiven, pesticiden zouden een rol spelen en de mijt die officieel 'Varroa destructor' heet, lijkt een grote rol te spelen.

Bloed

Hoe de varroamijt de bijen aantast was tot nu toe nog niet duidelijk. Hij drinkt bloed van de bijen, maar dat is waarschijnlijk niet de enige oorzaak. De laatste tijd waren er al aanwijzingen dat virussen zoals het Deforming Wing Virus, (DWV), vleugelvervormende virus, via de mijt overgebracht zouden worden. Dit virus verzwakt de bijen en misvormt hun vleugels.

Vaak worden ze verstoten uit de kolonie en een ernstige variant kan binnen 48 uur de dood van de bij betekenen. Dit patroon sluit aan bij de karakteristieken van de instortende kolonies.
De onderzoekers grepen de Hawaiiaanse situatie aan om dat te bevestigen.

Varroamijt

Tot voor kort was het eiland nog gevrijwaard gebleven van de varroamijt en waren ook nog weinig bijen met het DWV besmet. In augustus 2007 werd de mijt voor het eerst aangetroffen. In twee jaar tijd stortten 274 van de 419 in die door de imkers niet waren behandeld tegen de varroamijt.

De mijt zorgde niet alleen voor een toename van de virusbesmettingen. De besmettingen vonden ook nog eens plaats met de meest schadelijke variant van het DWV. Volgens de onderzoekers heeft de varroamijt DWV het wijdst verspreide en meest besmettelijke insectenvirus ter wereld gemaakt.