AMSTERDAM - Waarnemingen van de Marskraters Danielson en Kalosca bieden ondersteuning voor de theorie dat de rode planeet sterke klimaatschommelingen vertoont.

De schommelingen worden veroorzaakt door variaties in de stand van zijn draaiingsas.

De waarnemingen zijn verricht door de Europese planeetverkenner Mars Exrpess.

Danielson (60 km in middellijn) en Kalosca (33 km) zijn twee dicht bijeen gelegen kraters in het gebied Arabia Terra. Kalosca ligt hoger en is zo goed als zeker jonger dan Danielson.

Bodem

Op de bodem van Danielson zijn gelaagde afzettingsgesteenten gevonden, en de door Mars Express gefotografeerde patronen doen vermoeden dat de gesteentelagen ontstaan zijn als gevolg van sterke fluctuaties in het Marsklimaat - de verschillende sedimentlagen zijn dan in verschillende perioden ontstaan.