UTRECHT – Elektricteitscentrales hebben door warmere zomers toenemend moeite met koelen.

Wanneer de temperaturen te hoog oplopen moeten kern- en kolencentrales tijdelijk worden stilgelegd.

In de toekomst zal de zomerse stroomproductie hierdoor merkbaar kunnen dalen, met bovendien groter risico op storingen tijdens hittegolven.

Oorzaak zijn stijgende watertemperaturen en sterker fluctuerende afvoeren van enkele grote rivieren in Europa en Noord-Amerika.

Tot deze conclusie komen onderzoekers van de Universiteit van Wageningen, die samen met Amerikaanse, Duitse en Oostenrijkse collega’s in opdracht van de Europese Commissie hebben gekeken naar de effecten van klimaatverandering op de conventionele energievoorziening.

Verhitte kerncentrale

Warmer rivierwater in combinatie met een lagere rivierafvoer kan zowel de koeling van steenkoolcentrales als die van kerncentrales in gevaar brengen.

Dit bleek volgens de onderzoekers al in de hete zomers van recente jaren, toen in Europa en Noord-Amerika meerdere energiecentrales enige tijd in de problemen kwamen door een tekortschietende aanvoer van koelwater.

Zo moest een kerncentrale in de zuidelijke Amerikaanse staat Alabama afgelopen zomer meerdere keren sluiten, omdat de temperatuur in de rivier de Tennessee te ver was gestegen.

Airconditioning

Tijdens hittegolven in de VS neemt het stroomgebruik echter juist flink toe, omdat de meeste Amerikanen hun energieslurpende airconditioning dan aanschakelen, in een poging hun huizen te koelen.

“Als je riviertemperatuur te hoog is, zodat je de centrale moet sluiten, terwijl je erg hoge energievraag hebt, krijg je een probleem”, waarschuwt Dennis Lettenmaier, professor milieubouwkunde aan de Universiteit van Washington en een van de auteurs van de studie. Vooral voor het zuidoosten van de VS is zulke stroomuitval volgens Lettenmaier een worst-case-scenario.

Kaarten van de onderzoekers laten zien dat ook energiecentrales langs de verdere Mississippi in de VS en in Europa langs de Rijn, de Maas en rivieren in Frankrijk, Spanje en Oost-Europa steeds vaker te maken zullen krijgen met te hoge temperaturen en te lage waterafvoeren.

Elektriciteitsproductie

Modelberekingen tonen ook een flinke afname van het rendement van de elektriciteitscentrales tijdens de zomermaanden.

Zo verwachten de onderzoekers dat het rendement in de periode tussen 2031 en 2060 in de VS, afhankelijk van klimaatscenario’s en gebruikte koelsystemen, met 4 tot 16 procent zal dalen en dat de Europese productie per centrale met maar liefst 6 tot 19 procent zal zakken.

In Europa wordt ruim driekwart van de elektriciteit geproduceerd in steenkoolcentrales en kerncentrales die afhankelijk van een constante aanvoer van koelwater om oververhitting te voorkomen. In de Verenigde Staten voorzien zulke thermo-elektrische centrales zelfs in 91 procent van de stroomproductie.