UTRECHT – Ingewikkelde, veelal onzichtbare ecologische land-zeeketens dreigen wereldwijd ongemerkt verstoord te raken.

Afgelopen herfst waren twee onderzoeksteams van de Stanford Universiteit in de Verenigde Staten op Palmyra atol in de Grote Oceaan aanwezig. Ze deden onafhankelijk van elkaar onderzoek.

De een naar het effect van de snelle toename van palmbomen op zeevogelpopulaties. De ander naar de interactie tussen reuzenmantas en hun prooi.

Avondmaal

Tijdens de gesprekken over hun onderzoek tijdens een avondmaaltijd kregen beide teams een sterk vermoeden dat er een verband bestond tussen hun observaties.

Om hun vermoedens te bevestigen, trachtten ze de tussenliggende stappen in de keten te achterhalen en ontdekten ze hoe een relatief kleine verandering op het land, grote gevolgen kan hebben in zee.

Het is al langer bekend dat ecologische systemen op het land invloed kunnen hebben op zee-ecosystemen en vice versa. De keten die de onderzoekers van de Stanford Universiteit per toeval ontdekten is echter bijzonder lang en ligt op het eerste gezicht niet voor de hand.

Vaak worden dergelijke ketens over het hoofd gezien bij het opstellen van natuurbeleid omdat bosbouwers wel overleggen met in bossen gespecialiseerde ecologen maar niet met marine ecologen. Inzicht in zulke ketens is echter van groot belang voor het behoud van de biodiversiteit in een gebied.

Keten

In Scientific Reports beschrijven de wetenschappers hoe de keten die ze ontrafelden eruitziet. Het bleek dat vijf keer zo weinig zeevogels nestelen in de palmbomen als in inheemse boomsoorten omdat palmbomen te veel met de wind meedeinen.

Hierdoor drong minder meststof afkomstig uit vogelpoep in de bodem door, waardoor ook minder nutriënten hun weg naar de zee vonden.

Door dit gebrek aan nutriënten kreeg de planktonpopulatie een klap kreeg met minder en kleinere planktonsoorten als gevolg. Hierdoor konden reuzenmantas, wiens dieet voor een groot deel bestaat uit plankton, in het gebied niet voldoende voedsel vinden.

Eerder is al gebleken dat dergelijk menselijk ingrijpen in een keten ook grote gevolgen voor de mens zelf kan hebben.