GRONINGEN - De enige Nederlandse universitaire opleiding Friese Taal en Cultuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) dreigt te verdwijnen door een tekort aan studenten.

Dat zegt Goffe Jensma, hoogleraar Friese taal- en letterkunde.

De Friese bacheloropleiding werd tot dit studiejaar door het ministerie beschermd, omdat Fries de tweede officiële rijkstaal is.

Zo kon de opleiding altijd voldoende docenten aan het werk houden om de kwaliteit van de opleiding te waarborgen.

Vanaf het komende studiejaar wordt de opleiding onderdeel van de brede opleiding Europese Talen en Culturen en daar worden de docenten afgerekend op het aantal studenten dat ze trekken.