AMSTERDAM - Voor een tot drie miljoen reptielen, amfibieën en vissen eindigt het leven in Nederlandse rioolputten of bij waterzuiveringsbedrijven, waar ze in stukjes worden gehakt.

Dat meldt dierenbeschermingorganisatie Ravon dinsdag.

Padden en kikkers overleven hun jaarlijkse trek vaak niet. Ze weten niet uit rioolputten te klimmen door de gladde wanden, waardoor ze verdrinken of verhongeren. Een zeldzame soort als de rugstreeppad zou door de gladde wanden zelfs met uitsterven worden bedreigd.

De sterfte is volgens Ravon redelijk eenvoudig een halt toe te roepen door de wanden met een speciaal soort doek beklimbaar te maken. Het aanbrengen van de doeken zou niet goedkoop zijn. Nederland telt namelijk zeven miljoen rioolputten.

Vrijwilligers hebben jarenlang dode dieren uit rioolputten in Delft gevist en geteld. Daarop baseert Ravon zijn schattingen. De organisatie is nu met een vervolgonderzoek bezig in 525 rioolputten door het hele land.