UTRECHT – Boeren krijgen meer steun van natuurlijke plaagbestrijders wanneer hun land in de nabijheid van stukjes wilde natuur ligt.

Bladluisetende lieveheersbeestjes kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen en bestrijden van natuurlijke plagen in de landbouw. Zo zijn ze in de VS van groot belang om luizenplagen in de sojateelt tegen te gaan.

De natuurlijke pestbestrijders sparen boeren in dat land naar schatting jaarlijks zo’n 3,6 miljard euro aan pesticiden uit – waardoor ook aanzienlijk minder landbouwgif in het milieu terechtkomt.

Probleem is echter dat uitgestrekte sojavelden niet goed aan de natuurlijke habitateisen van lieveheersbeestjes voldoen. De kevers moeten zich als onderdeel van hun levenscyclus zelf op een veilige plek kunnen verpoppen.

Onderzoekers van de Universiteit van Michigan hebben daarom onderzocht of het aanplanten van smalle stroken bloeiende kruiden om de gewassen heen effect heeft.

Naast voordelen voor plaagbestrijding is dit een beproefde methode om de hoeveelheid bestuivende insecten boven gewassen op peil te houden.

Landschapsvariatie

De ecologen plantten zelf smalle stroken boekweit naast soja-akkers. Nabij de boekweit ontstond inderdaad een fors hogere concentratie kevertjes, maar in het midden van het sojaveld nam hun aantal niet waarneembaar toe.

Lieveheersbeestjes kunnen door de lucht echter flinke afstanden afleggen. Van meer belang bleek dan ook landschappelijke variatie op een groter schaalniveau te zijn. Hoe meer bos en wild grasland zich binnen 2,5 kilometer van een akker bevonden, hoe meer lieveheerbeestjes daar aanwezig waren – en dus hoe kleiner de kans op luizenplagen.

Boerennatuur

Eerdere studies hadden al aangetoond dat agrarische landschappen die voor tenminste 20 procent uit wilde natuur bestaan, beter bestand zijn tegen allerlei landbouwplagen.

De onderzoekers denken dat het ook veel verschil kan maken wanneer tussen aangrenzende boerenbedrijven kleine gedeelde stukjes grond worden overgelaten aan natuurlijke begroeiing, omdat dit op de landschapsschaal zou kunnen leiden tot een flinke toename van de hoeveelheid geschikte habitat voor plaagbestrijdende kevers.