AMSTERDAM - Het onttrekken van grondwater leidt de komende jaren voor een belangrijk deel tot de stijging van de zeespiegel.

Naast de smeltende gletsjers, blijkt ook grondwaterwinning een grote bijdrage te leveren aan de stijging van de zeespiegel. Komende decennia zal die bijdrage naar verwachting even groot worden als die van smeltende gletsjers. Dat blijkt uit onderzoek van een team wetenschappers onder leiding van de Universiteit Utrecht, onlangs gepubliceerd in Geophysical Research Letters.

Wereldwijd wordt steeds meer water opgepompt voor irrigatie, drinkwater en industriële doeleinden. Vooral in landen als India, Pakistan, China, Irak, Mexico en de Verenigde Staten wordt, mede onder druk van de bevolkingsgroei en uitbreiding van irrigatie, steeds meer grondwater verbruikt. Dat water stroomt echter niet terug de grond in, maar verdampt of komt via rivieren en kanalen in de zee terecht.

Volgens de onderzoekers zal het oppompen van grondwater in 2050 leiden tot een zeespiegelstijging van 0,8 millimeter per jaar. In totaal stijgt de zeespiegel nu door verschillende oorzaken al ruim 3 millimeter per jaar.

Toename grondwateruitputting

''Tussen de jaren ’50 en de jaren ’90 bouwden we wereldwijd veel dammen, waardoor er juist water op de landmassa bleef. Maar op een bepaald moment kan je niet nog meer dammen bouwen’’, legde onderzoeksleider Marc Bierkens uit.

Begin jaren ’90 nam de bouw van dammen af en nam door toename van de grondwateruitputting de bijdrage van water vanaf het land toe in de stijging van de zeespiegel.

''De uitputting van het grondwater is natuurlijk op zichzelf een probleem voor duurzaam watergebruik. Maar ons onderzoek vertelt ook aan klimaatwetenschappers welke invloed grondwateruitputting heeft op de stijging van de zeespiegel en kan daarmee helpen te bepalen welke invloed andere factoren moeten hebben op de zeespiegelstijging'', aldus Bierkens.

Volgens Bierkens kan het oppompen van grondwater worden geremd. ''Veel water wordt verspild. Je kan dus betere irrigatiemogelijkheden inzetten. Ook zou het schelen om andere gewassen te verbouwen. In plaats van natte rijstbouw, kan je ook maïs of graan verbouwen’’, legt hij uit.