AMSTERDAM - Door hogere temperaturen in steden groeien bomen veel sneller dan die op het platteland, blijkt uit een studie in New York.

De onderzoekers van het Earth Institute van de Columbia University schrijven dat deze week in het tijdschrift Tree Physiology.

Verstedelijking vindt over de hele wereld in rap tempo plaats. Sinds medio 2007 wonen meer mensen in steden dan op het platteland.

In sommige landen, zoals België, woont zelfs bijna honderd procent van de bevolking in stedelijk gebied (in Nederland een kleine zeventig procent).

Hitte-eiland

Een stad is vaak een zogenaamd “hitte-eiland” in de omgeving, waarbij grote steden een stuk warmer zijn dan de omgeving. Dit fenomeen ontstaat doordat gebouwen, bestrating en andere structuren in de stad zonne-energie opnemen. De gebouwen geven die energie ook weer terug aan de lucht.

Door het ook ‘s nachts afgeven van de zonnewarmte door de stad, hebben bomen en planten voordeel van de overdag opgeslagen zonne-energie binnen stedelijke structuren. Voor ons mensen slaapt dat misschien niet prettig, maar voor een boom is het - bij voldoende water - juist positief.

Eiken

De uitvoering van het onderzoek van de biologen ging als volgt: in de lente van 2007 en 2008 plantten ze zaailingen van de Amerikaanse eik in het noordoostelijk deel van Central Park, in twee stukjes bos in de Hudson Valley, nabij het Ashokan Resevoir en aan de voet van de Catskill Mountains. De jonge bomen kregen overal evenveel water en mest.

Het verschil tussen gemiddelde maximum- en minimumtemperaturen in de stad de buitengebieden was overdag 2,4 graden Celsius en ‘s nachts 4,6°C. In augustus hadden de zaailingen in de stad al acht keer meer biomassa ontwikkeld dan die buiten de stad.

Door ook zaailingen onder zeer vergelijkbare condities in het laboratorium te groeien, konden andere factoren die invloed op groei zouden hebben, grotendeels uitgesloten worden. Hogere stikstofconcentraties in de stadse lucht zouden bijvoorbeeld mogelijk als extra meststof kunnen fungeren, maar temperatuur bleek toch de belangrijkste factor.

Belangrijk

Bomen en planten zijn belangrijk in steden. Japans onderzoek toonde in het verleden al aan dat bomen en parken zorgen voor temperatuurregulatie. Daarnaast houdt de aarde waar bomen in staan vocht beter vast en fijnstof krijgt minder kans in de lucht te blijven zweven.

In New York staan nu zo’n 5,2 miljoen bomen en dat worden er steeds meer. Het is belangrijk te weten welk type boom het best gedijt in warmere, stedelijke klimaten, want de Amerikaanse eik gedijt niet zo goed bij zeer hoge temperaturen.